Novinky

04.01.2011 18:04

Rozšiřování včelstev

 V dubnu kdy včelstva značně zesílí přidáváme nové rámečky s mezistěnami.

—————

19.03.2010 23:16

První práce na včelnici

    Dne 19. 3. 2010 se uskutečnila první prohlídka včelstev. Prohlídka by měla být rychlá, šetrná a účelná. Včelař při prohlídce sleduje tři hlavní ukazatele: sílu včelstev, množství zásob, přítomnost matky. Sílu včelstev včelař odhadne dle zaplněných uliček mezi rámky....

—————

16.03.2010 22:58

Snímky ze včelnice

Provedeme Vás celým včelařským rokem. Jednotlivé snímky budou poukazovat na včelařovu práci během roku.    

—————

16.03.2010 22:57

Webová prezentace byla spuštěna

   Byla spuštěna naše nová webová prezentace  Náším cílem je zlepšit celkovou informovanost občanů, včelařů a zájemců o včelaření.Na Našich stránkách se dozvíte mnoho informací o životě včel a o kulturním životě lidí, kteří se zabývají včelařením. 

—————