Včelaření ve Zlivi a okolí

Tato informační stránka slouží k detailnímu popisu tohoto webového projektu, Vaší společnosti, produktů a služeb, které nabízíte. Zaměřte se především na Vaše silné stránky, dále popište historii společnosti, získané licence či ocenění.

V případě, že považujete některé informace či sdělení za opravdu důležité, můžete je v textu zvýraznit například takto.


Včelařský spolek sdružuje včelaře ze Zlivi, Zahájí a Mydlovar.
Víme, že včela medonosná byla v našich končinách již vdobě "Devonu", kdy se
Evropa pohybovala v rovníkové oblasti. Víme, že se v našich končinách
včelařilo dávno před tím, než jsme si zavedli svoji včelařskou kroniku. Z
podkladu které máme k dispozici víme, ze aktivními včelaři byli učitelé i
ředitelé ZS, ale i obyčejní lidé různých povolání. Chléb vezdejší se dobýval v potu tváře a na dokumentování
včelaření nebylo sil. Požádali jsme starosty jmenovaných obcí o pomoc -
vyhledání informací v obecních kronikách s vazbou na včelaření. Chtěli
bychom o totéž požádat i Vás (občany) - vyhledání v kronikách informací,
zmínek, poznámek k vcelaření. Informace chceme využít a doplnění k sestavení těchto
včelařkých webových stránek.